Jefferson County Sheriff's Office

School Resource Officers

                                                                (Click on the School's name to view it's homepage)                                                                 

 

 

   Jefferson County High School

   Marcus Bingham

   Office # 865-397-3182

   

 

 

                                             

  Jefferson County High School

  Deputy Dana Ward

  Office # 865-397-3182

  

 

  

Rush Strong School ( K-8 )

   Deputy Maurice Solomon (SRO/DARE Instructor)

   Office # 865-933-5313

 

 

  Jefferson Middle School

   Deputy Jesse Rice

   Office # 865-471-6133

  

 

 

                                             

  White Pine School ( K-8 )

   Deputy Gary Lawson

   Office # 865-674-2596

  

 

                                             

  Maury Middle School

   Deputy J. R.  Boyer

   Office #  (865)-397-3424
 

              Patriot Academy      

                                   Deputy Joey Rush

                                         397-2360 

 

             Dandridge Elementary

                                    Deputy Phil Batts

                                    397-3127 

           Piedmont Elementary

                                   Deputy Aaron Breeden

                                    397- 2939

             New Market Elementary

                                   Deputy Jerry Fugate

                                    475-3551 

      Talbott Elementary

                                    Deputy Jonathan Owens 

                                    475-2988